สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอฮอด ตำบล ฮอด 50240

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ผาวิ่งชู้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงตระหง่าน มีเสาดินเป็นยอดแหลมสูงๆ ต่ำๆ บริเวณที่เป็นหน้าผามีความกว้างประมาณ 250 เมตร สูง 25 เมตร ในขณะที่ริมฝั่งด้านขวาเป็นพื้นราบ เมื่อมองจากจุดชมวิวจะเห็นเป็นแท่งเสาหินยอดแหลมตั้งตระหง่าน

ตำนานความเชื่อ

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองลี้ เจ้าเมืองมีลูกสาวสวยมาก ชื่อว่านางดอกเอื้อง นางดอกเอื้องแสนสวยนี้ได้แอบรักใคร่อยู่กับชาวบ้านไพร่เมืองผู้หนึ่งโดยให้น้องชายที่ชื่อพระนายคอยช่วยเหลือ แต่ไม่นานความก็ทราบถึงเจ้าเมือง เจ้าเมืองโกรธมาก สั่งห้ามไม่ให้นางดอกเอื้องพบชายคนรักอีก นางดอกเอื้องทนอดสูที่รักไม่สมหวังไม่ไหวจึงตัดสินใจหนีไปหาชายคนรัก นางขี่แม่ม้าตัวหนึ่งไป แม่ม้านี้มีลูกแหง่ติดมาด้วยตัวหนึ่ง เจ้าม้าน้อยก็วิ่งตามแม่ม้าไปด้วย เมื่อเจ้าเมืองทราบเรื่องก็เร่งให้คนออกติดตามนางทันที ฝ่ายนางดอกเอื้องเมื่อพบชายคนรักแล้ว หลังจากพากันขึ้นม้าก็รีบเร่งฝีเท้าแม่ม้าเพื่อหลบหนีให้พ้นจากเขตเมืองลี้โดยเร็ว สองหนุ่มสาวอาศัยม้าตัวเดียวกันหนีไปถึงหน้าผาเหวลึกบนฝั่งแม่น้ำปิง เมื่อทหารของเจ้าเมืองตามมาใกล้เข้าจนจวนตัว นางดอกเอื้องก็เอาผ้าสไบที่ใช้คล้องคอผูกตาแม่ม้าไว้ แล้วก็ตัดสินใจกระตุ้นแม่ม้าให้มันกระโจนจากหน้าผาอันสูงชันตกลงสู่ห้วงน้ำแม่ปิง ลูกม้าเห็นแม่กระโจนลงน้ำก็กระโดดตามแม่ไปด้วย ผืนน้ำเบื้องล่างอันล้ำลึก กลืนชีวิตทั้งคนและม้า ซากลูกม้าลอยไปติดที่เกาะกลางน้ำกลายเป็นแก่งชื่อแก่งอกม้าน้อย ซากแม่ม้าลอยไปติดหินก้อนใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางน้ำ กลายเป็นผาคอกม้าหรือ แก่งอกม้า ส่วนผาที่นางดอกเอื้องเจ้าหญิงผู้เด็ดเดี่ยวกับชายคนรักตกลงมาก็ได้ชื่อว่า “ผาวิ่งชู้” นับแต่นั้นมา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่และการยกตัวของรอยเลื่อนปกติที่วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยมวลหินทางทิศเหนือของรอยเลื่อนเลื่อนตัวลง ในขณะที่มวลหินทางทิศใต้เลื่อนตัวขึ้น ประกอบกับการกัดเซาะในภายหลังทำให้ผาวิ่งชู้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน ตอนบนของหน้าผาประกอบด้วยชั้นทรายแป้ง และกรวดมน ส่วนล่างเป็นหินตะกอนยุคเทอร์เชียรีที่มีการประสานตัวของตะกอนไม่ดีนัก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นภูเขามีความสูง 245 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ภูมิทัศน์โดยรอบเป็นลำน้ำ พื้นที่เกษตรกรรมและ รอบบริเวณยังมีสภาพเป็นธรรมชาติ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นไม้ดังเดิมในพื้นที่

ประเภทการใช้ประโยชน์

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลักคือ นักท่องเที่ยวท้องถิ่น นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- มุมมองมีความโดดเด่น สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของลำน้ำปิง มีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติ

- สิ่งก่อสร้างมีความกลมกลืน ไม่มีการใช้วัสดุธรรมชาติ แต่มีความเหมาะสม

โครงการพัฒนา

ไม่มี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -