สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอไทรโยค ตำบล วังกระแจะ 71150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำพุร้อนบ้านเขาพัง หรือ น้ำพุร้อนวังกระแจะ คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านเขาพัง ตำบลหนองกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  บ่อน้ำพุร้อน เกิดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่สองบริเวณ ห่างกันประมาณ 100 เมตร ได้แก่ บ่อน้ำร้อนที่อยู่หน้าสำนักสงฆ์ และบ่อน้ำร้อนที่อยู่ในสำนักสงฆ์

     บ่อน้ำร้อนที่อยู่หน้าสำนักสงฆ์ก่ออยู่ในปลอกคอนกรีต ทำเป็นบ่อน้ำร้อนกักเก็บน้ำพุร้อนที่ไหลขึ้นมา บ่อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร และมีบ้านพร้อมใส่กุญแจปิด-เปิด คลุมบ่อน้ำร้อนไว้อีกทีหนึ่งลึก 50 เซนติเมตร ไม่พบสาหร่าย บ่อน้ำร้อนที่อยู่ในสำนักสงฆ์ เกิดอยู่ในรอยแตกของหินทรายเนื้อละเอียดสีน้ำตาลแดง โผล่อยู่ในซอกหินลึกลงไปใต้ดิน ประมาณ 2 เมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ลักษณะธรณีวิทยา น้ำพุร้อนโผล่อยู่ในหินทรายอาร์โคส สีน้ำตาลแดง เนื้อละเอียด ของมหายุคมีโซโซอิก ธรณีวิทยารอบๆ แหล่งน้ำพุร้อนประกอบด้วยหินปูนสีเทาถึงเทาอ่อน เป็นชั้นบางๆ และชั้นหนามาก พบซากดึกดำบรรพ์พวกฟิวซูลินิด ยุคเพอร์เมียน รอยเลื่อนและรอยแตกส่วนใหญ่วางตัวอยู่ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก เฉียงใต้
     ลักษณะทางเคมี น้ำใส สะอาด มีปริมาณของก๊าซน้อยมาก ไม่มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไข่เน่า มองเห็นตะกอน และคราบผลึกคาร์บอเนตสีขาวบนดิน และลอยตัวอยู่เหนือน้ำ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน มีองค์ประกอบของหินทรายและหินปูน

น้ำ มีคาบตะกอนสีขาว

ภูมิทัศน์ ในพื้นที่มีลักษณะรกร้าง ขาดการบำรุงรักษา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีไม้ป่ายืนต้นค่อนข้างมาก หลากหลายชนิด

ประเภทการใช้ประโยชน์

ชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- มุมมองโดยรวมในพื้นที่ไม่สวยงาม อาคาร  สิ่งก่อสร้างถถูกปล่อยในรกร้าง

โครงการพัฒนา

จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.โรงเรือน

2.สระน้ำใหญ่กลางแจ้ง

3.ห้องสุขาแยกขาย หญิง

4.ลานจอดรถ

5.สำนักสงฆ์ทิ้งร้าง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -