สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ อำเภอนาบอน ตำบล นาบอน 80220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เขาเหมนตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป้นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง และมีรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมพีระมิด

ตำนานความเชื่อ

เขาเหมนในตำนานเล่าขานตั้งแต่โบราณ เรียกว่า เขาพระสุเมรุ เมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้นถือเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของเมือง 12 นักษัตรที่มีความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธ พราหมณ์ และฮินดู ชาวฮินดูและพราหมณ์นับถือพระศิวะ จึงเชื่อกันว่าเขาพระสุเมรุซึ่งมีเอกลักษณ์รูปทรงและมีความสูงแตกต่างจากภูเขาอื่น ๆ เป็นที่อยู่ของพระศิวะ แต่ชาวใต้มักนิยมเรียกชื่อสั้น ๆ จึงกลายเป็นเขาเมรุ หรือเขาเมนในปัจจุบัน ในอดีตพื้นที่แถบนี้มีข้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จนมีการตั้งกรมช้างซ้าย กรมช้างขวา และกรมช้างกลางขึ้นมา เพื่อรวบรวมช้างป่าส่งไปให้สุโขทัยและอยุธยา กรมช้างกลางในอดีต วันนี้ก็คือพื้นที่อำเภอช้างกลาง 

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา    ทางสำนักธรณีวิทยาได้เคยตรวจสอบป่าบริเวณนี้แล้วปรากฏว่ามีความสมบูรณ์ไปด้วยแร่เหล็กและวุลแฟรม
ลักษณะภูมิประเทศ    สูงประมาณ 1,315 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
ดิน    สภาพดินโดยทั่วๆไปเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนทรายและดินลูกรังปะปนอยู่เล็กน้อยบริเวณที่เป็นไหล่เขา สันเขา เป็นดินร่วนปนทราย หมู่ก้อนหินทรายและหินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพป่าโดยทั่วไป เป็นป่าดงดิบเขา ต้นไม้ในป่ามีลักษณะเตี้ย ชั้นเรือนยอดส่วนใหญ่ค่อนข้างอยู่ในระดับเดียวกัน ความสูงประมาณ 3 -5 เมตร บริเวณกิ่งก้านและลำต้นมี มอส เฟิร์น รวมทั้งพืชอิงอาศัยหลายชนิดขึ้นอย่างหนาแน่นส่วนใหญ่เป็นพืชวงศ์ก่อ แดงเขา ทะโล้ โกงกางเขา โคลงเคลง บิโกเนีย และที่สำคัญคือ บัวแฉกใหญ่ และพืชในตระกูล ขิง – ข่า นอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้ป่าชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์คางกบใต้ ซึ่งเป็นกล้วยไม้ประจำถิ่น

ธรณีวิทยา    ทางสำนักธรณีวิทยาได้เคยตรวจสอบป่าบริเวณนี้แล้วปรากฏว่ามีความสมบูรณ์ไปด้วยแร่เหล็กและวุลแฟรม
ลักษณะภูมิประเทศ    สูงประมาณ 1,315 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
ดิน    สภาพดินโดยทั่วๆไปเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนทรายและดินลูกรังปะปนอยู่เล็กน้อยบริเวณที่เป็นไหล่เขา สันเขา เป็นดินร่วนปนทราย หมู่ก้อนหินทรายและหินแกรนิต
น้ำ    มีแหล่งน้ำ
ขยะ    พบเห็นขยะจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ภูมิทัศน์    จากยอดเขาจะมองเห็นท้องที่อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง กิ่งอำเภอช้างกลาง และอำเภอลานสกาบางส่วนได้อย่างเด่นชัด สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นและป่าดงดิบเขา ต้นไม้ในป่ามีลักษณะแคระแกร็น ลำต้นคดงอเนื่องจากลมพัดแรง ชั้นเรือนยอดค่อนข้างอยู่ในระดับเดียวกัน ความสูงประมาณ 3-5 เมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    มอส เฟิน ก่อเขา ก่อใบเอียด แดงเขา มังตาล และบิโก-เนีย บัวแฉก ลิ้นมังกร มหาสดำ และรองเท้านารีคางกบใต้
สัตว์ป่า    เก้ง สมเสร็จ เลียงผา เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

พื้นที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติสูงการเข้าถึงค่อนข้างยากมีการสร้างถนนคอนกรีตช่วงสั้นๆและมีความลาดชันสูงจะต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ และมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะที่จำเป็นแต่ขาดการดูแลมีสภาพทรุดโทรม

โครงการพัฒนา

โครงการจำแนกเขตเพื่อการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2550 โดยกรมทรัพยากรธรณี

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ  ศาลา และถนนคอนกรีต

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -