สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำปาง อำเภอ อำเภองาว ตำบล บ้านอ้อน 52110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่บนภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 1-2 ไร่ มีลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟ น้ำในแอ่งลึกมากจนมองเห็นเป็นสีเขียว มีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ตำนานความเชื่อ

ในอดีตเคยเป็นที่ตั้ง สำนักวิปัสสนาหล่มภูเขียว ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามจับสัตว์น้ำในหล่ม ห้ามตัดไม้บริเวณโดยรอบๆ ทำให้บริเวณนี้ร่ม ครึ้มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

หล่มภูเขียว เกิดจากการยุบตัวลงมาของหินปูนซึ่งเคยเป็นเพดานถ้ำมาก่อนแล้วจมลงใต้น้ำเรียกว่า Sinkhole จนเกิดเป็นแอ่งขนาดใหญ่ โดยมีหินปูนโอบรอบและมีน้ำขังอยู่ข้างใน กว้างประมาณ 2 ไร่ และสายน้ำได้พัดผ่านตะกอนหินปูนลงมา ซึ่งตะกอนหินปูนไม่ได้ทำให้น้ำขุ่นเพราะมาจับตัวกันเป็นชั้น ส่วนสีเขียวเกิดจากการสะท้อนแสงของตะไคร่น้ำและแพลงตอน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพภูมิทัศน์โดยรอบเป็นป่าดิบแล้ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ ล้อมรอบไปด้วยป่าและพืชพรรณป่าดิบแล้ง

สัตว์ป่า นก ปลา หมูป่า สัตว์เลื้อยคลาน

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยว นันทนาการ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สภาพโดยรวมของพื้นที่มีความสวยงาม ร่มรื่น บริเวณหล่มมีน้ำขัง เขียวใสมรกต และมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกกลมกลืนกับธรรมชาติน้อยและห้องน้ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ การเข้าถึงค่อนข้างยากโดยเฉพาะฤดูฝนเนื่องจากเป็นทางดินลูกรัง และไม่มีป้ายบอกทางเข้าถึง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -