สถานที่ตั้ง

จังหวัด แพร่ อำเภอ อำเภอลอง ตำบล ต้าผามอก 54150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ร่องหินแตก เป็นกลุ่มของแผ่นหินที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในอดีต เมื่อผิวหินปูนถูกน้ำฝนกัดเซาะเป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นร่องแหลมคม แลดูคล้ายปะการังในทะเล และมีรูปทรงแตกต่างกันมากมาย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ภูเขาหินประการัง เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก และการชะล้างพังทลายของหินที่ใช้เวลาหลายล้านปี มีลักษณะคล้ายปะการัง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        มีสภาพความเป็นธรรมชาติสูง การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกกลมกลืนและเหมาะสมกับพื้นที่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        ระหว่างเส้นทางและสะพานเดินชมหินปะการังไปจนถึงยอดเขาระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร มีพันธุ์ไม้ขึ้นตามเขาหินปูน เช่น จันทร์ผา และกระบองเพชร ภูเขาหินปะการังแวดล้อมด้วยป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณชื้น และดงตะแบก

ประเภทการใช้ประโยชน์

        กิจกรรมนันทนาการ การท่องเที่ยว และการศึกษาเรียนรู้สภาพธรรมชาติ สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        การปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูเขาหินปะการัง (อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง)

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป