สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครพนม อำเภอ อำเภอนาแก ตำบล นาแก 48130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ลานหินขนาดใหญ่ สามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองนาแกได้เป็นอย่างดี สภาพโดยรอบเป็นป่าเต็งรัง

ตำนานความเชื่อ

        ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆ กันมาว่า บริเวณดานสาวคอยมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนัดเจอกัน ความรักบานสะพรั่ง หากแต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ยอมและขัดขวางไม่ให้ทั้งสองพบกัน จนเมื่อฝ่ายหญิงเขียนจดหมายให้ฝ่ายชายไปพบที่ลานหินบนภูเขา หากแต่คนรับใช้ที่เป็นผู้รับส่งจดหมายเห็นแก่เงินรางวัลที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงให้จึงไม่ได้ส่งจดหมายตามคำสั่ง เมื่อถึงวันนัด ฝ่ายหญิงไปรอที่ลานหินบนภู หากแต่ฝ่ายชายก็ไม่ได้ไปเนื่องจากไม่ทราบเรื่อง ทำให้ฝ่ายหญิงเสียใจมากและตรอมใจตาย ณ หน้าผานั้น จนเมื่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงเอะใจว่าลูกสาวไม่ยอมกลับบ้านจึงตามไปพบร่างไร้วิญญาณ เมื่อฝ่ายชายทราบว่าคนรักเสียชีวิต จึงไปกระโดดหน้าผาตายตามหญิงอันเป็นที่รัก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีประกอบด้วยหินทรายสีน้ำตาลแกมแดง หินทรายปนกรวด หินทรายเนื้อปนปูนหมวดหินภูพาน ยุคครีเทเชียส หินทรายบริเวณนี้ถูกบีบอัดให้คดโค้งขึ้นเป็นรูปประทุน หินทรายส่วนที่มีความแข็งแรงมากถูกกัดเซาะ โดยน้ำฝนและกระแสลม บริเวณรอยแตกเหลือเป็นลานหินตะปุ่มตะป่่า และเห็นร่องรอยของชั้นหินที่ถูกกัดเซาะอย่างชัดเจน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลานหินสีดำขนาดกว้าง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        ป่าเต็งรัง

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของวัดภูพานอุดมธรรม

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        สภาพภูมิทัศน์โดยรอบยังเป็นธรรมชาติอยู่มากแต่นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานบนลานหิน
        บริเวณวัดใช้ไม้ต่างถิ่นมาประดับตกแต่งสถานที่ซึ่งไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ