สถานที่ตั้ง

จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ อำเภอบ้านกรวด ตำบล ปราสาท 31180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        บริเวณพื้นที่ปรากฏรอยตอก/สกัดหินออกเป็นรูเรียงเป็นแนวยาว บางก้อนถูกเซาะสกัดออกเป็นร่องจนขาดออกจากกัน และมีหินที่ถูกตัดและงัดขึ้นมาเป็นแท่งอยู่ทั่วบริเวณ

ตำนานความเชื่อ

        เป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอมตัด เพื่อนำไปสร้างเป็นปราสาท

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นลานหินของหมวดหินภูพาน ซึ่งเกิดการสะสมตะกอนที่เกิดจากธารน้ำประสานสายและทางน้ำตวัดโค้ง ประกอบด้วยหินทราย หินกรวดมน สีเทาขาว เหลืองจาง ขาวปนเหลือง ขนาดเม็ดทรายหยาบปานกลางถึงหยาบ เม็ดทรายค่อนข้างเหลี่ยม ขนาดเม็ดกรวดเล็กถึงปานกลาง เนื้อแน่น แข็ง แสดงลักษณะเป็นชั้น และชั้นเฉลียงระดับ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะเป็นลานกว้างมีร่องน้ำใสไหลผ่านกลาง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ตลอดแนวห้วยเมฆา เขากลอย และเขากระเจียว บริเวณนั้นมีรอยการตอกเนื้อหินให้เป็นรูเรียงเป็นแนวยาว บางก้อนถูกสกัดเป็นร่องขาดจากกัน บางก้อนถูกตัดและงัดขึ้นมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยม วางระเกะระกะอยู่ทั่วไป สันนิษฐานว่ามีการนำหินบริเวณนี้ไปสร้างปราสาทต่างๆ ในเขตอีสานล่าง เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ เป็นต้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พันธุ์ไม้ดั้งเดิม และสวนยางพารา

ประเภทการใช้ประโยชน์

        - การท่องเที่ยว และนันทนาการ
        - สถานที่ปฏิบัติธรรม

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        มีการปรับแต่งเส้นทางภายในบริเวณวัดเพื่อการปฏิบัติธรรม ทั้งยังสามารถเดินเข้าชมแหล่งตัดหินได้อย่างสะดวกสบาย

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป