สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่ อำเภอ อำเภอเมืองกระบี่ ตำบล ไสไทย 81000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำเสด็จ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก ถนนเพชรเกษม ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ มีหินงอกหินย้อย สวยงาม และมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ปัจจุบันถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่ได้รับการดูแล

 

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

เมื่อปี พ.ศ. 2452 หรือ เมื่อ 111ปี ก่อน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรถ้ำแห่งนี้ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อถ้ำนี้ว่า “ถ้ำเสด็จ”เพื่อให้เป็นมงคลนาม ทั้งนี้ภายในถ้ำ มีหินงอกหินย่อยที่สวยงาม มีเสาหิน แหลมยุบอยู่ในบริเวณห้องโถงต่างๆ ของถ้ำ มีความสวยงามเป็นอย่างมาก 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -