สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอฝาง ตำบล โป่งน้ำร้อน 50110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ดอยผ้าห่มปกเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว ซึ่งเป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย บนยอดดอยจะเห็นทิวทัศน์มีจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเข้าและจุดชมวิว พระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ดอยผ้าห่มปกมีหมอกปกคลุมหนาแน่นและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีและมีลมแรง  และมีพืชพรรณและสัตว์ป่าหายาก  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า อันจะเห็นได้จากการพบพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด และนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีภูเขาที่สำคัญคือ ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยฟ้าห่มปก เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยที่สำคัญหลายสาย เช่น ห้วยแม่ใจ ห้วยแม่สาว น้ำแม่กึมหลวง น้ำแม่ฮ่าง น้ำแม่แหลง

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือหลุมบังเกอร์ที่หลบภัยในการดูแลพื้นที่ของทหาร เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา    ดอยผ้าห่มปกมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายกับดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นภูเขาแกรนิต มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก จึงได้รับการปกป้องไว้เพื่อเป็นป่าต้นน้ำอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำฝาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ดอยผ้าห่มปกมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายกับดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นภูเขาแกรนิต มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก จึงได้รับการปกป้องไว้เพื่อเป็นป่าต้นน้ำอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำฝาง
ลักษณะ            ภูมิประเทศ    สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว มีระดับความสูงตั้งแต่ 400-2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาที่สำคัญคือ ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยฟ้าห่มปก ซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยที่สำคัญหลายสาย
ดิน    บนยอดดอยสูงสุดเป็นทุ่งโล่งอันเกิดจากสภาพธรณีวิทยาที่มีชั้นดินตื้น ชั้นหินเป็นหินแกรนิต 
น้ำ    เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น ห้วยแม่ใจ ห้วยแม่สาว น้ำแม่กึมหลวง น้ำแม่ฮ่าง น้ำแม่แหลง
ขยะ    การจัดการขยะจากนักท่องเที่ยวเป็นระบบการจัดการของอุทยาน โดยให้นักท่องเที่ยวนำลงมาด้วยและมีถังขยะข้างบน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นคนจัดการ
ภูมิทัศน์    ลักษณะภูมิทัศน์ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หลากหลายและเป็นชนิดพันธุ์ที่หายาก และมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ลักษณะของป่าเป็นป่าประเภทป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง             ป่าสนเขา ป่าดิบเขา มีพืชพรรณหายากและที่น่าสนใจนานาชนิด อาทิ เทียนหาง บัวทอง 
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าหายาก ได้แก่ ผีเสื้อไกเซอร์อิมพิเรียล ผีเสื้อมรกตผ้าห่มปก ผีเสื้อหางติ่งแววเลือน ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง และนกปีกแพรสีม่วง เป็นต้น

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัย

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ลักษณะของพื้นที่ไม่มีการพัฒนาทางกายภาพหรือโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพียงแต่มีการพัฒนา ถนนเส้นทางขึ้นยอดดอยและมีการปรับเส้นทางให้สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการก่อสร้างบ้านพัก และการปรับลานการเต็นท์ข้างบน บริเวณก่อนเดินขึ้นยอดดอย รวมทั้งห้องน้ำ ห้องสุขาไว้บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -