สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบล คลองวาฬ 77000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะโครงสร้างทางธรรมชาติที่งดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ตัวหาดอยู่ด้านหลังชุมชน ไม่ได้เป็นหาดท่องเที่ยว เพราะหน้าหาดแคบ มีทรายน้อย อีกทั้งมีท่าจอดเรือประมงของชาวบ้าน ด้านซ้ายมือมีภูเขาซึ่งเป็นจุดบังลมให้กับเรือประมงเป็นอย่างดี

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เป็นแหล่งท่องเที่ยว

- ท่าจอดเรือประมง ทำประมงจำพวกปลากะตัก อวยลอยปลาทู

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -