สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบล คลองวาฬ 77000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามมีชื่อเสียง  เป็นสถานที่ตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บริเวณชายหาดกว้าง ทรายละเอียด 

ประเภทการใช้ประโยชน์

พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ด้านการประมง 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีรีสอร์ทและร้านค้า ร้านอาหาร กระจายอยู่บนรอบหาดไม่มากนัก เพราะพื้นที่ส่วนใหญาเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้มาเยือน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -