สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอบางสะพาน ตำบล แม่รำพึง 77140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

อาวบ่อทองหลาง ตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเวิ้งอ่าวขนาดเล็กรูปร่างครึ่งวงกลม ในยามที่น้ำทะเลนิ่งสงบ มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส อ่าวบ่อทองหลาง เป็นชายหาดยอดนิยมแห่งบางสะพาน มีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเล่นน้ำทะเล บริเวณอ่าวบ่อทองหลาง มีร้านอาหารริมหาดหลายร้าน รวมทั้งเก้าอี้ชายหาดให้บริการ ติดกับอ่าวบ่อทองหลาง มีชายหาดซึ่งไม่มีชื่อ แต่บริเวณนี้จะเรียกว่า ทะเลแหวกบางสะพาน เนื่องจากชายหาดมีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวครึ่งวงกลม   มีลักษณะธรรมชาติที่ดี ด้านหน้ามีเกาะตั้งอยู่ไม่ไกลช่วยเสริมให้ทัศนียภาพสวยงามยิ่งขึ้น มีลักษณะเป็นหาดโค้ง หาดทรายขาวสะอาด  คล้ายสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ยาวประมาณ 11 กิโลเมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

อาวบ่อทองหลาง ตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเวิ้งอ่าวขนาดเล็กรูปร่างครึ่งวงกลม ในยามที่น้ำทะเลนิ่งสงบ มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส อ่าวบ่อทองหลาง เป็นชายหาดยอดนิยมแห่งบางสะพาน มีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเล่นน้ำทะเล บริเวณอ่าวบ่อทองหลาง มีร้านอาหารริมหาดหลายร้าน รวมทั้งเก้าอี้ชายหาดให้บริการ 

มีลักษณะธรรมชาติที่ดี ด้านหน้ามีเกาะตั้งอยู่ไม่ไกลช่วยเสริมให้ทัศนียภาพสวยงามยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีเก้าอี้ผ้าใบ ห่วงยางเล่นน้ำ มีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -