สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอหัวหิน ตำบล หัวหิน 77110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาวละเอียด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด มีความยาวประมาณ  20 กม.  ชายหาดหัวหิน อยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นชายหาดยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่ตากอากาศของเจ้านายในสมัยก่อน มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ชายหาดหัวหิน เริ่มตั้งแต่อุโมงค์หัวหินไปจนถึงเขาตะเกียบระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร หัวหินเป็นชายหาดที่สะอาด ทรายละเอียด เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทย ด้วยน้ำทะเลใส ทรายสะอาด บรรยากาศดี

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ชายหาดหัวหิน อยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นชายหาดยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่ตากอากาศของเจ้านายในสมัยก่อน    มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3   และยังเป็นที่มาของนวนิยายแและละครหลากเรือง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นชายหาดที่สวยงาม น้ำทะเลใส สะอาด ในบางช่วงของชายหาดมีโขดหินเรียงราย ซึ่งทำให้ทัศนียภาพของหาดสวยขึ้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

พิจารณาจากการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด สามารถแบ่งหาดหัวหินได้ 2 ช่วง คือ

  - หาดหัวหินช่วงบน มีการใช้ประโยชน์ด้านการประมง และการตั้งชุมชนในบริเวณสะพานปลา และชุมชนคลองสมอเรียง

  - หาดหัวหินช่วงล่าง เป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว มีร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่พักผ่อน ให้บริการทุกระดับ กระจายตัวอยู่ตลอดแนวชายหาดต่อเนื่องกับหาดเขาตะเกียบ และบริเวณชายหาดทางเทศบาลประกาศให้เป็นสถานที่ปลอดเครื่องเล่นทางน้ำทุกชนิด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -