สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอหัวหิน ตำบล หัวหิน 77110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดหัวหิน  เป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาวละเอียด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดหัวหินมีความยาวประมาณ  ๒๐ กิโลเมตร  ชายหาดหัวหิน อยู่ในอำเภอเมืองหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นชายหาดยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่ตากอากาศของเจ้านายในสมัยก่อน มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ชายหาดหัวหิน เริ่มตั้งแต่อุโมงค์หัวหินไปจนถึงเขาตะเกียบระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร หัวหินเป็นชายหาดที่มีทรายละเอียด ขาวสะอาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทย น้ำทะเลใสสะอาด บรรยากาศดี  นักท่องเที่ยวมากมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมมาเที่ยวหาดหัวหินกันเป็นเวลายาวนานมากๆ ทุกยุคทุกสมัย   ชาดหาดจะมีเขื่อนหินซีเมนต์ซึ่งถุกก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503

บริเวณหาดหัวหินมีที่พักและรีสอร์ตให้เลือกใช้บริการจำนวนมาก  มีร้านอาหารริมหาด ทำให้ หาดหัวหิน เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง ส่วนกิจกรรมริมหาด เช่นเ การเดินเล่นรับลมทะเล  หรือขี่ม้าริมหาด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหาดหัวหินมาตั้งแต่ครั้งในอดีต

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ชายหาดหัวหิน อยู่ในอำเภอเมืองหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นชายหาดที่ได้รับการนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่ตากอากาศของเจ้านายในสมัยก่อน    มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3   และยังเป็นที่มาของนวนิยายแและละครหลากเรือง  รวมทั้งมีประราชวังไกลกังวลสำหรับแปรพระราชฐานในฤดูร้อน  

 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายละเอียด ขาว สวยงาม น้ำทะเลใส สะอาด ในบางช่วงของชายหาดมีโขดหินเรียงราย ซึ่งทำให้ทัศนียภาพของหาดสวยขึ้น

บริเวณของชายหาดหัวหินมีความยาว 5 กิโลเมตร เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงมีทั้งที่พักและรีสอร์ตให้เลือกมากมายนับไม่ถ้วน พร้อมทั้งร้านอาหารริมหาดด้วยเช่นกัน ทำให้ หาดหัวหิน เต็มไปด้วยการนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริง ส่วนกิจกรรมริมหาดนั้น ก็จะสามารถเดินเล่นรับลมทะเลหรือจะ ขี่ม้าริมหาด ที่เป็นเอกลักษณ์ของหัวหินตั้งแต่ครั้งในอดีต

ประเภทการใช้ประโยชน์

พิจารณาจากการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด สามารถแบ่งหาดหัวหินได้ 2 ช่วง คือ

  - หาดหัวหินช่วงบน มีการใช้ประโยชน์ด้านการประมง และการตั้งชุมชนในบริเวณสะพานปลา และชุมชนคลองสมอเรียง (ประมงแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน)

  - หาดหัวหินช่วงล่าง เป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว มีร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่พักผ่อน ให้บริการทุกระดับ กระจายตัวอยู่ตลอดแนวชายหาดต่อเนื่องกับหาดเขาตะเกียบ และบริเวณชายหาดทางเทศบาลประกาศให้เป็นสถานที่ปลอดเครื่องเล่นทางน้ำทุกชนิด

มีกิจกรรมที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่  เช่น การบริการให้ขี่ม้าริมชายหาด 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริเวณหาดหัวหินมีที่พักและรีสอร์ตให้เลือกใช้บริการจำนวนมาก  มีร้านอาหารริมหาด ทำให้ หาดหัวหิน เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง ส่วนกิจกรรมริมหาด เช่นเ การเดินเล่นรับลมทะเล  หรือขี่ม้าริมหาด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหาดหัวหินมาตั้งแต่ครั้งในอดีต  (การบริการให้ขี่ม้าริมชายหาด เป็นกิจกรรมที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่)

หาดหัวหินอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมือง มีทางลงหาด    สองข้างทางลงหาดมีโรงแรมและรีสอร์ทจำนวนมาก  และร้านค้า ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ป้ายสื่อความหมาย  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น

ส่ิงอำนวยความสะดวกด้านสธารณูประโภค  เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จะมีเฉพาะบางจุดของหาด จุดไหนที่ใกล้โรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมดูแลความปลอดภัย)   

 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -