สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอปราณบุรี ตำบล ปากน้ำปราณ 77220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

  หาดเขากะโหลก/หาดนเรศวร  เป็นหาดที่สวย มองเห็นเขากะโหลก หาดทรายสวยออกแนวสีน้ำตาล น้ำทะเลใส ทรายเม็ดละเอียดและดูสะอาด เงียบและสงบ โดยชายหาดแห่งนี้จะถูกล้อมรอบไว้ด้วยเขากะโหลก ซึ่งช่วยให้ทัศนียภาพของหาดสวยงามมากขึ้น  รวมทั้งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เดิมหาดนี้เป็นหาดที่ติดกับเขากะโหลก เลยตั้งชื่อหาดตามชื่อเขา เขาหัวกะโหลกตั้งเป็นวนอุทยานท้าวโกษา มีสิ่งศักดิ์อยู่ในบริเวณเขาเพื่อให้ประชาชนสักการะ 

 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

หาดทรายจากหินไนส์นับจากหัวแหลมเขากะโหลกซึ่งเป็นหินปูนจะเริ่มมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็สะสมตัวในลักษณะ mainland beach จนมาถึง ปากแม่น้ำปราณบุรี ซึ่งมีตะกอนโคลน ทำให้เกิดหาดโคลนทางด้านเหนือตามทิศทางของกระแสน้ำ สันนิษฐานว่าในอดีตแม่น้ำปราณบุรีจะมีตะกอนทรายออกมามากกว่าปัจจุบันทำให้สะสมตัวเป็นหาดทรายทั้งสองฝั่งของปากแม่น้ำอาจจะทำให้เกิดปากแม่น้ำในลักษณะ cuspate แต่หลังจากสร้างเขื่อนปราณบุรีตะกอนทรายน้อยลงอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทางทิศใต้ ก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนกันทรายปากแม่น้ำทำให้เกิดการกัดเซาะทางด้านเหนือ  กลุ่มหัวแหลมเล็กๆ ทางทิศใต้ของหาดปราณบุรี เป็นหินแปรยุคแคมเบรียนทำให้เกิดหาทรายสวยงามระหว่างหัวแหลม ด้านใต้เป็นหาดหนองข้างเหนียว ซึ่งเป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดการสะสมตัวของหาดทรายเก่าสลับสากูนเก่าเป็นบริเวณกว้าง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

 เป็นหาดสวย ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นบริเวณของหาดทรายสวยโทนสีน้ำตาล น้ำทะเลใสๆ ทรายเม็ดละเอียดและดูสะอาด ที่สำคัญเงียบและสงบ โดยชายหาดแห่งนี้จะถูกล้อมรอบไว้ด้วย เขากะโหลก ภูเขาที่มีลักษณะเป็นเขาลูกเล็กๆ ยื่นออกไปในทะเลครึ่งหนึ่งและบนบกครึ่งหนึ่งเมื่อน้ำลงจะปรากฏเป็นชายหาดทรายแนวยาวมีสีขาวนวลละเอียดมีความสะอาดมาก   นอกจากนี้บริเวณชายหาดยังมีกิจกรรมประมงและชุมชนประมงซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือของตัวหาด

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

  • เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และผู้ที่ต้องการบรรยากาศที่เงียบสงบ
  • การทำประมง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขี้นเพื่อรองรับกับนักท้องเที่ยวที่มาเยือน ทั้งที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร  เนื่องจากเป็นหาดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว  
  • สัญญาณโทรศัพท์บริการ
  • สัญญาณอินเตอร์เน็ต

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -