สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอเมืองระยอง ตำบล เพ 21160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นท่าเรือ  ข้ามไปเที่ยวเกาะเสม็ด บริเวณนี้เป็นจุมชมวิวที่สวยงาม และตลาดขายของที่ระลึก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

รอบชายหาดบ้านเพเป็นตลาดขายสินค้าและของที่ระลึก นักท่องเที่ยวนิยมใช้ชายหาดบ้านเพเป็นท่าเรือ เพื่อไปเที่ยวเกาะเสม็ด บริเวณนี้จึงไม่เหมาะในการเล่นน้ำ รวมทั้งมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตลาดท่องเที่ยว และขายของที่ระลึก

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เป็นตลาดขายของที่ระลึก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -