สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม รวมทั้งมีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี

ประเภทการใช้ประโยชน์

พื้นที่ชายหาดส่วนใหญ่มีการทำประมงตลอดแนวชายหาด โดยเฉพาะบริเวณชายหาดสุชาดา มีการจอดเรือประมงพื้นบ้าน มีกิจกรรมท่องเที่ยว

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีร้านค้าร้านอาหารในบริเวณชายหาดเพื่อรองรับแก่นักท่องเที่ยว

การสร้างรอดักทรายรูปตัวที

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -