สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอบ้านฉาง ตำบล บ้านฉาง 21130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดน้ำริน ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง   มีลักษณะเป็นชายหาดทอดยาวและทรายขาวละเอียดสลับแนวหินและโขดหินตามธรรมชาติ มีน้ำทะเลสีฟ้าใส และเงียบสงบ  บริเวณปลายหาดจะมีรูปปั้นปลาพะยูนอยู่บนหิน และศาลา ไว้สำหรับนั่งพักผ่อน สัญลักษณ์ หาดน้ำริน ก็คือ รูปปั้นของปลาพะยูน จำนวน 5 ตัว ตั้งอยู่บนโขดหิน ที่แกะสลักด้วยหินอ่อน

มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่สวยงาม บรรยายกาศร่มรื่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นหาดทรายสีค่อนข้างแเง เม็ดทรายละเอียด นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้

มีถนนเลียบหาดประมาณ 1 กิโลเมตร 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ปัจจุบันมีสร้างรูปแกะสลักหินปลาพยูนบริเวณชายหาด เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว พื้นที่ชายหาดโดยส่วนมากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว

 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

รูปแกะสลักหินปลาพยูน มีร้านค้าเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -