สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอเมืองระยอง ตำบล ปากน้ำ 21000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดแหลมเจริญเป็นชายหาดที่ทอดยาวต่อมาจากหาดแสงจันทร์ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำระยอง

มีโครงสร้างตามธรรมชาติ บรรยากาศเงียบ ร่มรื่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นชายหาดที่อยู่ติดกับชุมชน 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มีลักษณะเป็นสันทรายปากแม่น้ำ ชายหาดมีความลาดชันค่อนข้างมาก การเล่นน้ำจึงควรระมัดระวัง บริเวณปากน้ำมีการทำประมง หาดทรายบริเวณนี้ค่อนข้างสกปรก ห่างจากปากน้ำออกไปมีการสร้างบ้านพักตากอากาศ และที่พักผ่อน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

บริเวณหาดแหลมเจริญจึงขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลชั้นดี เพราะที่นี่คือแหล่งผลิตน้ำปลาคุณภาพ อาหารทะเลแปรรูป รวมทั้งอาหารทะเลสด ๆ ที่ขึ้นมาจากเรือประมง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการสร้างบ้านพักอยู่บริเวณชายหาด เพื่อรับรองนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -