สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอแกลง ตำบล กร่ำ 21190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดแหลมแม่พิมพ์ หรือที่เรียกว่า หาดแม่พิมพ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหาดที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดระยอง ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนกันมากมาย ที่สำคัญคือเที่ยวได้ตลอดทั้งปี หาดแหลมแม่พิมพ์จะมีธรรมชาติสวยงาม ด้วยหาดทรายที่ทอดยาว 4 กิโลเมตร ต้นหาดจะติดต่อกับ หาดวังแก้ว 

ตำนานความเชื่อ

บริเวณชายหาดนั้น จะมีที่ตั้งของศาลแม่พิมพ์ มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ความยาวของหาดประมาณ 8 กิโล บริเวณพื้นที่ชายหาดถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีร้านค้าบังกะโลเรียงรายตลอดแนว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประมงพื้นบ้านใช้เป็นที่จอดเรือประมาณ 80 ลำ

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่่องเที่ยว  พักผ่อน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีโครงการเพิ่มศักยภาพชายหาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา โดยมีการสร้างจุดชมวิว ทางเท้า เป็นต้น

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -