สถานที่ตั้ง

จังหวัด จันทบุรี อำเภอ อำเภอนายายอาม ตำบล สนามไชย 22170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงหาดหนึ่งของจังหวัด ค่อนข้างเงียบสงบและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีหาดทรายสีเหลืองนวล ที่สะอาดและน้ำทะเลจะใส และมีร้านอาหารริมทะเลหลากหลายร้าน

มีภูเขาที่ช่วยเสริมให้ทัศนียภาพของหาดสวยงามขึ้น รวมทั้งเป็นหาดทรายสลับกับแนวหาดหิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หาดคุ้งวิมานมีลักษณะโค้งเป็นเวิ้งอ่าว ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ลักษณะเม็ดทรายละเอียดมาก พบเปลือกหอยบริเวณชายหาด น้ำทะเลใสเหมาะแก่การท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ มีโขดหินเป็นหย่อมๆ แต่ไม่มากนัก ชายหาดมีแนวต้นไม้ที่สร้างความร่มรื่นแก่นักท่องเที่ยว สามารถลงเล่นน้ำได้บางช่วง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีร้านอาหารริมทะเลหลากหลายร้าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -