สถานที่ตั้ง

จังหวัด จันทบุรี อำเภอ อำเภอท่าใหม่ ตำบล คลองขุด 22120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นที่ค้นคว้าวิจัยเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่ ชายฝั่งของชาวจังหวัดจันทบุรี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หาดคุ้งกระเบนเป็นหาดยาวต่อเนื่องกับหาดเจ้าหลาว ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร หาดทรายทางด้านแหลมเสร็จค่อยๆลาดลงในทะเล ชายหาดด้านนี้ท้องถิ่นเรียกทะเลนอก เพราะหาดทรายอยู่ทางด้านทะเล ส่วนช่วงของอ่าวคุ้งกระเบนเรียกทะเลใน ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าชายเลนที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และแหล่งเพาะพันธุ์ รวมทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเล หากมองจากแผนที่ จะเห็นรูปอ่าวมีลักษณะคล้ายปลากระเบน 

โครงการพัฒนา

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน พื้นที่ป่าชายเลน ทางศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จัดให้มีการท่องเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -