สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอบางสะพานน้อย ตำบล ทรายทอง 77170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะโครงสร้างที่สวยงาม ทัศนียภาพที่โดดเด่นเพราะมีหน้าผาสีแดงอยู่ด้านหลังหาด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ชื่อหาดฝั่งมาจากหน้าผาที่อยู่บริเวณชายหาดนั้นมีสีค่อนข้างแดง มีทรายบ่นหิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีการทำประมงปู ปลา หมึก ในบริเวณที่มีคลองดป็นตัวกั้นของแนวเขตหาด

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีเรือรับจ้างสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เพือจะข้ามไปเกาะอื่นๆและบริเวณใกล้เคียง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -