สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตราด อำเภอ อำเภอเมืองตราด ตำบล แหลมกลัด 23000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น
- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับพักผ่อนและชมธรรมชาติ ชายหาดขาวสะอาด เม็ดทรายละเอียด ทัศนียภาพงดงามโดยเฉพาะช่วงดวงอาทิตย์ตกดิน  มีทิวสนแนวยาวตลอดชายหาด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นหาดที่คั่นระหว่างหาดทรายเงินและหาดทรายงาม ความยาวของหาดประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเข้าเป็นรีสอร์ทมุกแก้ว เดิมหาดนี้มีชื่อว่า หาดประดู่แดง ต่อมาได้เปลี่ยนเรียกตามชื่อของเงียบสงบ ตลอดแนวชายหาดยังมีต้นสนและต้นมะพร้าวขึ้นขนานกับชายหาด น้ำทะเลใสเหมาะแก่การเล่นน้ำ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการสร้างรีสอร์ทมีการถมที่เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -