สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ อำเภอบ้านแหลม ตำบล แหลมผักเบี้ย 76100

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดแหลมหลวงหรือแหลมผักเบี้ย เป็นหาดที่มีความเป็นธรรมชาติ  มีชายหาดกว้าง ริมหาดมีต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งต้นหญ้า ดอกหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นหาดทรายหาดแรก และเกิดเม็ดทรายเม็ดแรกของฝั่งตะวันตก สภาพชายหาดเป็นหาดทรายขาว สะอาด นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

บริเวณนี้เป็นแหล่งดูนก นกส่วนมากที่พบ เช่น นกยาง

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งดูนก

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริเวณชายหาดมีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -