สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ อำเภอลานสัก ตำบล ป่าอ้อ 61160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น
- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

    เขาฆ้องชัยมีความสูงผาชันประมาณ 353 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  พบถ้ำน่าสนใจอีกหลายแห่งบนเทือกเขาเดียวกัน เช่น ถ้ำเขาฆ้องชัย ถ้ำธงชัย ถ้ำมหาสมบัติ ถ้ำเป็ด และถ้ำลม เขาหินปูนมีหน้าผาสูงชัน และมีถ้ำค้างคาวเป็นถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ที่ตั้ง : ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ตำนานความเชื่อ

     ในอดีตชาวบ้านได้ยินเสียงฆ้องชัยดังขึ้นเมื่อช่วง 15 ค่ำ โดยเฉพาะ ช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษา

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

     พบหลักฐานในการอยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น เศษภาชนะ ขวานหิน และภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ภูเขาหินปูนที่เกิดในยุค Permian อายุประมาณ 230 ล้านปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,081.25 ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 353 เมตร ทางด้านหน้าของเขาฆ้องชัยเป็นถ้ำตื้นกว้างเหมือนอุโมงค์ใหญ่ ลักษณะตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปเป็นหน้าผาสูงชันตลอด รอบเขามีถ้ำที่สำคัญ  ได้แก่ ถ้ำเขาฆ้องชัย ถ้ำพรสวรรค์ ถ้ำน้ำทิพย์ ถ้ำน้ำลอด และถ้ำค้างคาว
  • เป็นดินร่วนปนทราย
  • ภูมิทัศน์ เทือกเขาหินปูนบริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำเขาฆ้องชัย ช่วงเย็นสามารถมองเห็นค้างคาวออกหากินจำนวนมากจากหอชมค้างคาว และพื้นที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ พรรณไม้เขาหินปูน
  • สัตว์ป่า ค้างคาว เลียงผา

ประเภทการใช้ประโยชน์

     แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัดถ้ำเขาฆ้องชัย

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

     มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของวัดถ้ำเขาฆ้องชัย

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     ถนนคอนกรีต วัดถ้ำเขาฆ้องชัย  บันไดทางเข้าถ้ำเป็นคอนกรีต

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -