สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ อำเภอลานสัก ตำบล ป่าอ้อ 61160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติจากโครงการแนวทางการจัดการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ปี 2547
- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เขาหินปูนมีหน้าผาสูงชัน และมีถ้ำค้างคาวเป็นถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ตำนานความเชื่อ

     ในอดีตชาวบ้านได้ยินเสียงฆ้องชัยดังขึ้นเมื่อช่วง 15 ค่ำ โดยเฉพาะ ช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษา

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

     พบหลักฐานในการอยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น เศษภาชนะ ขวานหิน และภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ภูเขาหินปูนที่เกิดในยุค Permian อายุประมาณ 230 ล้านปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,081.25 ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 353 เมตร ทางด้านหน้าของเขาฆ้องชัยเป็นถ้ำตื้นกว้างเหมือนอุโมงค์ใหญ่ ลักษณะตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปเป็นหน้าผาสูงชันตลอด รอบเขามีถ้ำที่สำคัญได้แก่ ถ้ำเขาฆ้องชัย ถ้ำพรสวรรค์ ถ้ำน้ำทิพย์ ถ้ำน้ำลอด และถ้ำค้างคาว
  • เป็นดินร่วนปนทราย
  • ภูมิทัศน์ เทือกเขาหินปูนบริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำเขาฆ้องชัย ช่วงเย็นสามารถมองเห็นค้างคาวออกหากินจำนวนมากจากหอชมค้างคาว และพื้นที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ พรรณไม้เขาหินปูน
  • สัตว์ป่า ค้างคาว เลียงผา

ประเภทการใช้ประโยชน์

     แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัดถ้ำเขาฆ้องชัย

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

     มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของวัดถ้ำเขาฆ้องชัย

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     ถนนคอนกรีต วัดถ้ำเขาฆ้องชัย  บันไดทางเข้าถ้ำเป็นคอนกรีต

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์