สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ อำเภอท่ายาง ตำบล ปึกเตียน 76130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่สวยงาม  ฤดูฝนมีคลื่นลมแรง  

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

มีรูปปั้นนางผีเสื้อสมุทรและพระอภัยมณีเป่าปี่  สุดสาครและม้านิลมังกร เป็นประวัติศาสตร์ทางด้านวรรณคดีไทย ทีระลึกถึงสุนทรภู่  กวีเอก และเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงของชายหาดปึกเตียน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นหาดที่ต่อเนื่องจากหาดเจ้าสำราญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี มีเอกลักษณ์ คือ รูปนางยักษ์พันธุรัตน์อยู่กลางทะเล ซึ่งเป็นตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่พักส่วนใหญ่เป็นรีสอร์และบ้านจัดสรร รวมทั้งบริเวณโดยรอบชายหาดยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และเตียงผ้าใบไว้ค่อยให้บริการนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -