สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ อำเภอท่ายาง ตำบล ปึกเตียน 76130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีทัศนียภาพที่สวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นหาดโค้งต่อเนื่องจากหาดปึกเตียน หาดทรายขาว สะอาด บรรยากาศเงียบสงบ

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนา

มีโครงการสร้างบ้านจัดสรรและรีสอร์ทเพิ่มขึ้น

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ขณะนี้กำลังมีโครงการสร้างบ้านจัดสรร และรีสอร์ทเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่มากนัก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -