สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ อำเภอชะอำ ตำบล บางเก่า 76120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บรรยากาศเงียบสงบ มีกิจกรรมบนชายหาด เช่น เล่นน้ำ ขี่จักรยาน ตกปลา

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการสร้างบังกะโลริมทะเลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -