สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ อำเภอเมืองชลบุรี ตำบล แสนสุข 20130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดบางแสน  สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทย  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  เป็นหาดที่มีถนนตัดเลียบชายหาด ข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และที่พัก รองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากมาย  และอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุข   อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรี 14 กิโลเมตร หาดมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร  เป็นทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพที่มีชื่อเสียงมายาวนาน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภทชายหาดที่สวยงาม และมีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี  เป็นชายหาดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ 

ตำนานความเชื่อ

ตำนานรักอมตะของ แสน และ สามมุข  ชื่อ "บางแสน" นั้นมีที่มาจาก ตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับความรัก ของชายหนุ่มที่ชื่อ "แสน" กับหญิงสาวที่ชื่อ "สามมุข" มีอยู่ว่า สามมุข เป็นสาวสวย และไม่ค่อยสุงสิงกับใคร วันหนึ่งมีโอกาสได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อ แสน เป็นลูกชายกำนันบ่าย เศรษฐีแห่งหมู่บ้านอ่างหิน หรือ อ่างศิลา โดยขณะที่แสนกำลังเล่นว่าวอยู่นั้น ว่าวของแสนขาดลองไปตกอยู่ที่กระท่อมของสามมุข ทำให้ทั้งสองได้พบกัน  ด้วยความสวยน่ารักของสามมุข ทำให้แสนอยากมาพบเธออีก โดยทั้งสองพบกันเกือบทุกวันจนสุดท้ายก็ตกหลุมรักกัน แต่แล้ว เรื่องก็รู้ถึงหูกำนันบ่าย พ่อของแสน จึงไม่พอใจที่สามมุขเป็นคนจน และไม่อยากให้ทั้งสองพบกันอีก จึงกำหนดให้แสนแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีบ้านอ่างศิลาทันที โดยที่ไม่ให้แสนมาพบกับสามมุข จนถึงวันแต่งงาน สามมุขได้มารดน้ำสังข์ และถอดแหวนที่แสนให้มาคืน จากนั้นจึงกลับไปที่หน้าผา และกระโดดตกหน้าผาไป ทำให้แสนที่ตามมากระโดดหน้าผาตายตามกันไป และกลายเป็นชื่อสถานที่ต่างๆ ในตัวจังหวัดชลบุรี รวมถึง ศาลเจ้าแม่สามมุข ที่อยู่ใกล้เคียงกับหาดบางแสน

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

เมื่อปี พ.ศ. 2486 ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้ริเริ่มให้มีการสร้างสถานตากอากาศขึ้น และมีการสร้างโรงแรม ที่พักต่าง ๆ จนทำให้หาดบางแสนเป็นที่รู้จัก และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของชายหาดบางแสนมากขึ้น และได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

หาดบางแสนมีความลาดเอียงเล็กน้อย มีความยาว 4.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ช่วงเหนือสุดของหาด คือ แหลมแท่น มีโขดหิน

หาดทรายบางแสนสีไม่ขาวเนื่องจากมีตะกอนจากแม่น้ำบางประกงผสมแต่ทรายมีความละเอียด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หาดบางแสน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นที่รู้จักและนิยมมาอย่างยาวนานของนักท่องเที่ยวและผู้ที่มีความสนใจ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร การเดินทางรถยนต์ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษ ความยาวของชายหาดประมาณ  2.5 กิโลเมตร ซึ่งปัจจจุบันชายหาดบางแสนมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้ร่มรื่นและสวยงาม  ชายหาดสะอาดตามากขึ้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

การสืบค้นจากรายงานการศึกษาและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน โดยพบทั้งหมด 6 ไฟลัม 51 วงศ์ 95 ชนิด แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ไส้เดือนทะเล ครัสเตเชียน และหอย ไส้เดือนทะเลมีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด พบ 23 วงศ์ 49 สกุล 61 ชนิด รองลงมาคือหอย พบ 13 วงศ์ 15 สกุล 19 ชนิด และครัสเตเชียน พบ 12 วงศ์ 11 สกุล 12 ชนิด ตามลำดับ สัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มอื่น ได้แก่ ดอกไม้ทะเล หนอนริบบิ้น และดาวทะเล พบกลุ่มละ 1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิด จากการทบทวนการศึกษาทรัพยากรชีวภาพบริเวณแนวชายฝั่ง พบปู 6 วงศ์ 8 สกุล 9 ชนิด กั้ง 1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิด แมงกะพรุน 4 วงศ์ 4 สกุล 4 ชนิด ม้าน้ำ 1 วงศ์ 1 สกุล 4 ชนิด สาหร่ายทะเล 2 ชั้น 3 สกุล 2 ชนิด  แพลงก์ตอนพืช 5 ชั้น 87 สกุล แพลงก์ตอนสัตว์ 13 ไฟลัม 38 กลุ่ม และแพลงก์ตอนสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ 6 กลุ่ม องค์ประกอบของชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดบางแสน-ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความคล้ายคลึงกัน โดยชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดินแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ แต่โครงสร้างประชาคมของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การศึกษาในปี พ.ศ. 2536 พบความชุกชุมของไส้เดือนทะเลมากที่สุด รองลงมาคือครัสเตเชียน และหอยสองฝา แต่การศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา หอยเป็นกลุ่มเด่นที่พบความชุกชุมมากที่สุด รองลงมา คือ ไส้เดือนทะเล และครัสเตเชียน ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมของสัตว์ทะเลหน้าดินอาจมีสาเหตุมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางชายหาด  (การทบทวนข้อมูลทรัพยากรทางชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่งและชายหาดบริเวณหาดบางแสน-วอนนภา จังหวัดชลบุรี)

ประเภทการใช้ประโยชน์

ส่วนมากใช้เพื่อการท่องเที่ยว และพักผ่อน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

       มีการปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่การ ท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี และพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ เข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่

โครงการพัฒนา

“โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบฯ” ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (2565 - https://www.dailynews.co.th/articles)  โดยเทศบาลเมืองแสนสุข

 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

การคมนาคมสะดวก

มีสถานบริการ อาคารสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกบนบริเวณชายหาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น ร้านค้า ร้านอาหารจำนวนมาก  ที่พัก โรงแรม บังกะโล รีสอร์ท  ฯลฯ และลานจอดรถ

 

 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -