สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ อำเภอเมืองชลบุรี ตำบล แสนสุข 20130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม หาดมีความยาวประมาณ 2 กิโล เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของชลบุรี  เป็นชายหาดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีถนนบางแสนสาย 1 ตัดเลียบชายหาดตลอดทั้งเส้น

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีอาคารสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกบนบริเวณชายหาด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก