สถานที่ตั้ง

จังหวัด พังงา

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล มีซากปะการังอยู่บนชายหาดจำนวนมาก ประเภทปะการังโขด ปะการังเขากวาง บริเวณริมหาดด้านข้างแหลมมีต้นสนเรียงรายอยู่จำนวนมาก

ประเภทการใช้ประโยชน์

พื้นที่ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ด้านการประมง และการท่องเที่ยว ส่วนมากนักท่องเที่ยวเข้ามาที่แหลมปะการัง เพื่อพักผ่อนหรือผ่านมาแวะรับประทานอาหาร

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีนักท้องเที่ยว มาแวะรับประทานอาหารก่อนเดินทาง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด