สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ อำเภอบางละมุง ตำบล บางละมุง 20150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดพัทยา  หาดหลักของเมืองพัทยามีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร มีถนนเลียบชายหาดยาวไปตลอดทาง ริมหาดมีทางเดินทำอย่างเป็นระเบียบและร่มรื่น ปัจจุบันมีการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่มีชายหาดกว้างขวางมากขึ้น หาดสะอาด กิจกรรมริมหาดเพิ่มมากขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาเที่ยวกันตลอดทั้งปี มีที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า ตลาด ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ คึกคักกันตลอดทั้งวัน และยิ่งครึกครื้นมากขึ้นในยามค่ำคืน    เป็นชายหาดที่มีคนพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา แถมยังอยู่ใกล้สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ หลายจุด ทั้ง Walking Stress, Central Festival Pattaya Beach, Terminal 21 และที่พักใกล้ชายหาด เดินทางง่าย สะดวก มีรถโดยสารสัญจรไปมาอยู่ตลอด มีการปรับปรุงชายหาดใหม่ ให้ดูสะอาดมากขึ้น มีการถมทรายใหม่ จัดเก็บสายไฟออก ทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

 

ตำนานความเชื่อ

มีประวัติความเป็นมาเล่าต่อๆ กันมาว่า เมื่อครั้งปี พ.ศ. 2310 ก่อนที่จะเสียกรุง พระยาตาก (พระเจ้าตากสิน) ได้ใช้เป็นจุดพักของเส้นทางเดินทัพ ทำให้ต่อมาตำบลแห่งนี้ ชาวบ้านก็เรียกกันว่า "ทัพพระยา" และต่อมาก็เรียกใหม่เป็น "พัทธยา" มีทั้งตัว ท.ทหารและตัว ธ.ธง เพราะเห็นว่าตรงบริเวณที่พระยาตากมาตั้งทัพนั้น มีทำเลดี มีลมทะเล ชื่อลม พัทธยา คือลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝน เลยเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "หมู่บ้านพัทธยา" ซึ่งต่อมาปัจจุบันก็ได้เขียนใหม่เป็น "พัทยา" 

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

 เมืองพัทยา นั้น มีประวัติความเป็นมาเล่าต่อๆ กันมาว่า เมื่อครั้งปี พ.ศ. 2310 ก่อนที่จะเสียกรุง พระยาตาก (พระเจ้าตากสิน) ได้ใช้เป็นจุดพักของเส้นทางเดินทัพนั่นเองค่ะ ทำให้ต่อมาตำบลแห่งนี้ ชาวบ้านก็เรียกกันว่า "ทัพพระยา" และต่อมาก็เรียกใหม่เป็น "พัทธยา" มีทั้งตัว ท.ทหารและตัว ธ.ธง เพราะเห็นว่าตรงบริเวณที่พระยาตากมาตั้งทัพนั้น มีทำเลดี มีลมทะเล ชื่อลม พัทธยา คือลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝน เลยเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "หมู่บ้านพัทธยา" ซึ่งต่อมาปัจจุบันก็ได้เขียนใหม่เป็น "พัทยา"  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย ปี พ.ศ. 2502 นั้น มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ของทหารอเมริกัน ประมาณ 4-5 คัน บรรทุกทหารเต็มคันรถราวๆ คันละ 100 คน มาจากนครราชสีมา และมีการเช่าบ้านตากอากาศของพระยาสุนทรพักอยู่เป็นประจำๆ เลยทำให้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการมาท่องเที่ยวพัทยา   และในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในปี พ.ศ. 2310 ประมาณ 2 เดือน พระยาตาก(สิน) เจ้าเมืองตาก เมื่อครั้งพระนครศรีอยุธยาถูกพม่าล้อม ทรงนำกำลังพลประมาณ 500 นาย ตีแหวกวงล้อมของพม่า เพื่อมาตั้งหลักกันใหม่ ทรงเดินทางมาแวะพักทัพในบริเวณอันเป็นที่ตั้งของ “เมืองพัทยา” ในปัจจุบัน ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองจันทบุรี และกลับไปต่อสู้ขับไล่ข้าศึกออกจากประเทศไทย หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  พร้อมทั้งประกาศอิสรภาพ ทรงกอบกู้เอกราชของชาติมาได้ ภายในระยะเวลาเพียง 7 เดือนเท่านั้น ต่อมาท่านได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ผู้ก่อตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 3 ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 ของประเทศไทย  ดังนั้น สถานที่บริเวณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เดินทางมาแวะพักทัพนั้น ต่อมาชาวบ้านจึงได้เรียกขานกันว่า “ทัพพระยา”         

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ลักษณะเป็นโครงสร้างตามธรรมชาติเป็นที่เที่ยวที่มีชื่่อเสียงของคนชาวต่างชาติและชาวไทย หาดพัทยาแบ่งเป็นช่วงได้ 3 ช่วงคือ  พัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หาดพัทยา อยู่ในตัวเมืองพัทยา จากพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ เป็นหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีโรงแรมและสถานบันเทิงบริการตลอดเวลา ระยะทางทั้งหมดประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหาดที่มีถนนเลียบชายหาดที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด ชายหาดทางด้านเหนือเป็นบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบ นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำ นั่งพักผ่อน หรือเล่นกีฬาทางน้ำต่าง ๆ ส่วนชายหาดช่วงกลางไปจนถึงสุดหาดทางด้านใต้ เป็นบริเวณที่มีธุรกิจการบริการหนาแน่น ทั้งแหล่งอาหาร เครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่าง ๆ มากมาย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

สภาพพื้นที่เมืองพัทยามีลักษณะเป็นเนิน พื้นที่ราบน้อย โดยที่ราบที่สำคัญเป็นที่ตั้งย่านพานิชหรือแหล่งร้านค้าและย่านที่พักอาศัย

ประเภทการใช้ประโยชน์

เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน  

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

พัทยา" อยู่ในเขตจังหวัด ชลบุรี เป็นเขตปกครองพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รายได้กว่า 90% มาจากการท่องเที่ยว มีโรงแรมที่พักมากมายทั้งราคาถูกในหลักร้อย จนถึงระดับห้าดาว คึกคักไปด้วยสถานบันเทิงหลากหลายรูปแบบ  ร้านอาหารๆมากมายเกือบทุกมุมของพัทยา  พัทยาจะแบ่งเป็น หาดนาเกลือ หาดพัทยา เหนือ กลาง ใต้ หาดจอมเทียม และหาดนาจอมเทียน

 

โครงการพัฒนา

โครงการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมชายหาดเมืองพัทยา

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

หาดพัทยาเป็นหาดที่นักท่องเที่ยวมักนิยมมาเที่ยวทั้งที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย  สุดหาดทางด้านใต้ เป็นบริเวณที่มีธุรกิจการบริการหนาแน่น      ทั้งแหล่งอาหาร เครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ มากมาย

 

 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -