สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ อำเภอบางละมุง ตำบล บางละมุง 20150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นลักษณะเป็นโครงสร้างตามธรรมชาติเป็นที่เที่ยวที่มีชื่่อเสียงของคนชาวต่างชาติและชาวไทย หาดพัทยาแบ่งเป็นช่วงได้ 3 ช่วงคือ  พัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

หาดพัทยาเป็นหาดที่นักท่องเที่ยวมักนิยมมาเที่ยวทั้งที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย  สุดหาดทางด้านใต้ เป็นบริเวณที่มีธุรกิจการบริการหนาแน่น      ทั้งแหล่งอาหาร เครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ มากมาย

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -