สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะเป็นหาดตรงยาวประมาณ 5 - 8 กิโล และมีแหลมสนอยู่ทางขวามือ มีถนนตัดผ่านลงชายหาดเป็นระยะ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีรีสอร์ทขนาดกลางตั้งอยู่ 1 - 2 แห่งบริเวณชายหาด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -