สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบล ป่าเมี่ยง 50220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มีดินโคลนสีดำ น้ำค่อนข้างขุ่น มีคราบสีขาวเกาะตามผิวดิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พบพรรณไม้ประดีบค่อนข้างมาก

ประเภทการใช้ประโยชน์

ชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สภาพโป่งพุร้อนไม่สงยงามขาดความเป็นธรรมชาติ ขาดการออกแบบวางพื้นที่ทำให้ไม่สอดคล้องกับสภาพ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีราวโลหะกันตก ทางเดินคอนกรีด  อาคารและห้องอาบน้ำแร่ร้านขายของ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -