สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอแม่แตง ตำบล ป่าแป๋ 50150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำพุร้อนที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติธรณีที่สำคัญแห่งหนึ่ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     หินไบโอไทต์แกรนิต ทัวมารีนแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ไบโอไทต์มัสโค ไวต์แกรนิต มัสโคไวต์ทัวมารีนแกรนิต ไบโอไทต์ทัวมารีนแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ดิน มีลักษณะดินเหนียวปนทราย
  • น้ำ น้ำใส่ไม่มีสี แต่มีกลิ่นกำมะถันเล็กน้อย พบตะไคร่น้ำสีเขียวและดำปกคลุมบริเวณท้องน้ำ พบคราบสีขาว
  • ภูมิทัศน์ สภาพภูมิทัศน์ของโป่งพุร้อน ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติ มีป่าล้อมรอบ แต่มีจุดเด่นอยู่ที่รูปแบบน้ำร้อนที่ผุด มีเสียงดัง เเละมีไอน้ำร้อนจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

     มีพันธ์พืชป่าดิบแล้ง

ประเภทการใช้ประโยชน์

  • การท่องเที่ยว/นันทนาการ
  • ฟื้นฟูสุขภาพ/ธรรมชาติบำบัด

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

  • ลานหินเป็นรูปแบบของโป่งพุร้อนมีความสวยงาม เป็นที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยว และหาดูได้ยาก แต่ทัศนียภาพเบื้องหลังยังไม่สวยงาม มีลักษณะเป็นป่าแล้ง
  • มีการสร้างจุดชมวิวใกล้กับโป่งพุร้อนมากเกินไป ลานเเละทางเดินเท้ามีขนาดใหญ่ดตมาก มีปริมารมาก รูปแบบค่อนข้างเเข้งกระด้าง ทำให้ดูข่มสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     มีทางเท้า ราวกัน ป้ายข้อมูล ร้านค้า บ้านพัก บ่อเเช่น้ำเเร่ ห้องอบไอเเร่ ฯลฯ  เพื่อรับรองแก่ผู้มาบริการ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีข้อมูล -