สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอเชียงดาว ตำบล ปิงโค้ง 50170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะเป็นหินกรวดผสมแม่น้ำ 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ ร้านค้ากึ่งถาวร ฯลฯ และยังมีห่วงยางให้เช่าเล่นแม่น้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -