สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอเชียงดาว ตำบล เมืองนะ 50170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นพื้นที่ธรรมชาติเหมาะแก่การท่องเที่ยว พักผ่อน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ป้อมยาม ลานจอดรถ บ้านพักนักท่องเที่ยว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -