สถานที่ตั้ง

จังหวัด สตูล อำเภอ อำเภอเมืองสตูล ตำบล เกาะสาหร่าย 91000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ตั้งอยู่ในเกาะอาดัง อดีตเป็นจุดสังเกตการณ์ของกลุ่มโจรสลัดเพื่อเข้าโจมตีเรือสินค้า ชมทิวทัศน์สวยงามของท้องทะเล จะเห็นทิวสนและหาดทรายสีขาวของ เกาะอาดัง ทั้งยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ความงามของเกาะหลีแป๊ะ ใช้ระยะเวลา ในการเดินประมาณ 30 นาที อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 40 กิโลเมตร

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    หินยุค Lower Paleozoic Rocks ทางด้านฝั่งตะวันตกและใต้ของตัวเกาะ จะเป็นหินทรายสีน้ำตาลแดง มีชั้นของหินดินดานแทรกสลับ ในชุดหิน Tarutao Group มีอายุประมาณมหายุค Cambrian ส่วนทางด้านตะวันออกและเหนือของตัวเกาะจะเป็นหน้าผาสูงชันของพวกหินปูนสีเทา-ดำ มีลักษณะเป็นชั้นๆ ในหินชุด Thung Song Group มีอายุประมาณยุค Ordovician
ลักษณะภูมิประเทศ    ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง มีป่าปกคลุมแลดูเขียวครึ้ม ทางด้านหลังมีน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำตลอดปี
ดิน    คุณสมบัติของดินเป็น ดินชุดระยอง ดินชุดหรือเซาะ ดินชุดท่าจีน ดินชุดระนอง ดินสัมพันธ์ชุดคอหงส์กับชุดระนอง และดินบริเวณที่ลาดชัน (Slope Complex Soils) ซึ่งมีวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นหินปูนและหินทราย ลักษณะของเนื้อดินส่วนใหญ่จะเป็นดินทราย โดยเฉพาะในตอนกลางของเกาะตะรุเตา ส่วนในตอนเหนือและตะวันออกของเกาะจะเป็นดินร่วน ซึ่งมีวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นหินปูน ดินส่วนใหญ่มีการระบายน้ำดี ยกเว้นบริเวณคลองพันเตมะละกาซึ่งดินจะมีการระบายน้ำเลวเนื่องจากบริเวณนี้ชุดดินเป็นดินชุดท่าจีนซึ่งเป็นดินเค็มที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินถูกพัดพามาโดยน้ำเค็ม
น้ำ    มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ
ขยะ    เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขยะส่วนมากจึงมาจากนักท่องเที่ยว การจัดการขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ
ภูมิทัศน์    ภูมิทัศน์โดยรอบเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่เป็นพืชพันธุ์สลับก้อนหิน จุดชมวิวบนยอดเขาเป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นเกาะหลีเป๊ะทั้งเกาะ และเหมาะกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกอย่างสวยงาม

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    มีความหลากหลายของสังคมพืชเป็นอย่างมาก มีพรรณไม้นานาชนิดขึ้นอยู่ตามนิเวศน์ที่เหมาะสม เช่น ไม้ตะเคียน  ไม้หลุมพอ และบรรดาเถาวัลย์ต่าง ๆ  ขึ้นอยู่ในป่าดงดิบร่วมกับพรรณไม้อื่นที่ชอบความชุ่มชื้นมาก  ส่วนต้นหูกวาง  โพทะเล  จิกทะเล  เตย และผักบุ้งทะเล จะขึ้นอยู่บริเวณชายหาด บริเวณริมคลองและอ่าวที่มีดินเลน หมู่ไม้ที่สามารถดำรงชีพอยู่ในบริเวณที่มีน้ำทะเลขึ้นลง หรือท่วมถึงเป็นป่าไม้ชายเลน มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ โกงกาง  โปรง  แสม  ตะบูน และจาก  เป็นต้น
สัตว์ป่า    เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น  ลิงแสม  ค่างแว่นถิ่นใต้ กระจง  หมูป่า  งูเหลือม  เหี้ย  ตะกวด  เต่าหับ  กบ  เขียด  นกแก็ก  นกกาฮัง   เหยี่ยวแดง  นกออก  นกนางนวล นกนางแอ่น  นกยางทะเล  นกหัวโตขาดำ และนกทะเลขาแดงธรรมดา

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นจุดชมวิว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

เนื่องจากเป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนัก และเป็นจุดชมวิว สามารถเดินไปกลับได้ภายใน 30 นาที ทำให้ด้านบนยอดภูเขายังไม่มีการพัฒนาทางกายภาพใดใด ซึ่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

-

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ลักษณะทั่วไป