สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอพร้าว ตำบล สันทราย 50190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีการปรับปนรุงภูมิทัศน์ด้วยด้วยพรรณไม้ โดยมีความสวยงามตามธรรมชาติ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มุมมองในพื้นที่ไม่สวยงาม เนื่องจากสิ่งก่อสร้างขาดความกลมกลืน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ลาดจอดรถ ร้านค้า ศาลา ฯลฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บริการ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -