สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีสภาพเป็นธรรมชาติ ค่อยมีการปรับปรุงแต่ในปัจจุบันได้ปล่อยทิ้งร้าง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -