สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

บริเวณน้ำร้อนมีลักษณะเป็นกรวด และถ้ามีน้ำผุดจะร่อนออก

ประเภทการใช้ประโยชน์

เผ็นป่าดิบและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

เป็นแหล่งที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก มีการวางลำดับการเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เป็นแหล่งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มีที่จอดรถ ห้องน้ำ และยังเป็นศูนย์นักท่องเที่ยว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -