สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำพูน

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อนประเภท   พุน้ำร้อน

จำนวนบ่อ/ตาน้ำร้อน   4 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

พื้นที่ - ดินเหนียว สีดำ เนื้อดินมีลักษณะแห้งและแข็ง

น้ำพุร้อน - น้ำใสไม่มีสี มีกลิ่นกำมะถันเล็กน้อย มีสารแขวนลอยที่ผิวน้ำ

ภูมิทัศน์ - บริเวณโดยรอบเป็นทุ่งนา และมีสิ่งก่อสร้างถูกทิ้งร้าง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ - วัชพืชท้องถิ่น

สัตว์ป่า - ไม่มีข้อมูล

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์โป่งพุร้อน - น้ำอุปโภค

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโป่งพุร้อน - พื้นที่เกษตรกรรม

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- มุมมองไปยังโป่งพุร้อนไม่สวยงาม เป็นลักษณะของบ่อดินมีน้ำแฉะๆ มีต้นไม้และหญ้าขึ้นรถ

  สภาพโดยรอบเป็นทุ่งนาโล่ง โอบล้อมด้วยภูเขา ค่อนข้างสวยงาม

- ปริมาณพื้นดาดแข็งมีน้อย คือ มีการก่อขอบบ่อ หรือการนำท่อวงกลมมาครอบ ซึ่งมีสภาพไม่สวยงาม

โครงการพัฒนา

ไม่มีข้อมูล

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -