สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำปาง อำเภอ อำเภอเมืองปาน ตำบล แจ้ซ้อน 52240

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

   น้ำพุร้อนแจ้ซ้อนเป็นน้ำพุร้อนที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่สวยงาม มีบ่อน้ำร้อน 9 บ่อ ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 75-80 องศาเซลเซียส มีธารน้ำร้อนเเละน้ำเย็นไหลมาพบกัน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     หินฟิลไลต์ หินฟิลไลต์เนื้อคาร์บอน และหินฟิลไลต์เนื้อซิลิกา ยุค Silurian-Devonian

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

 • ดิน มีการทำทางเดินเป็นพื้นแข็งประดับหินเป็นลานกว้าง
 • น้ำ ​​​​​​​​​​​​​​น้ำใสไม่มีสี (พบ 2 บ่อที่น้ำสีขาวขุ่นแบบน้ำนม จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าจะเกิดเฉพาะตอนเช้าและจะใสในช่วงสายของวัน) มีกลิ่นกำมะถันค่อนข้างรุนแรง น้ำขังเป็นแอ่งเล็กๆ และล้นออกไปรวมที่บึงใหญ่ มีตะไคร่น้ำสีเขียวลอยอยู่บนผิวน้ำ
 • ภูมิทัศน์ มีพื้นดาดแข็งอยู่ทั่วบริเวณ การปรับแต่งเน้นเพื่อการใช้ประโยชน์และความสวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

 • พืชพรรณ ส่วนใหญ่เป็นพืชพรรณต่างถิ่นนำเข้ามาจัดสวน มีไม้ท้องถิ่นเดิมตามธรรมชาติอยู่บ้าง
 • สัตว์ป่า ไม่มีข้อมูล

ประเภทการใช้ประโยชน์

 • การท่องเที่ยว/นันทนาการ
 • ฟื้นฟูสุขภาพ/ธรรมชาติบำบัด

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

 • มุมมองบริเวณโป่งพุร้อนมีความสวยงาม มีลักษณะเป็นลานหินค่อนข้างกว้าง สามารถมองเห็นในระยะไกล ไม่มีการบดบังมุมมองจากอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
 • พบพื้นดาดแข็งน้อย ได้แก่ การสร้างระบบทางเดินเท้า มีการจัดลำดับการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์โป่งพุร้อน
 • การวางตำแหน่งอาคารเหมาะสม มีลักษณะเกาะกลุ่ม สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ดี

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • ลานจอดรถ
 • บ้านพักนักท่องเที่ยว
 • ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 • บ้านพักเจ้าหน้าที่
 • ป้ามยาม
 • ศาลานั่งพัก
 • พื้นที่กางเต็นท์
 • ห้องอาบน้ำแร่รวม
 • ห้องอาบน้ำแร่เดี่่ยว
 • ร้านค้าสวัสดิการ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน