สถานที่ตั้ง

จังหวัด แพร่

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อน 2 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน เป็นดินเหนียวริมแม่น้ำ แต่ถูกปกคลุมด้วยพื้นที่แข็ง 

น้ำมีกลิ่นกำมะถันเล็กน้อย  มีการดัดแปลงขาดความเป็นธรรมชาติ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีการตกแต่งภูมิทัศน์โดยการใช้ประโยชน์

ประเภทการใช้ประโยชน์

ชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

การพัฒนากายสภาพสูง มีการตบแต่งบริเวณน้ำพุร้อนที่ค่อนข้างดัดไปจากธรรมชาติ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1. ลาดจอดรถ

2. ทางเดินเท้า

3. ห้องอาบน้ำแร่

4. ศาลาพักผ่อน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -