สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอภูเรือ ตำบล ท่าศาลา 42160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เขาหินทรายที่มีพืชพันธุ์ไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ ที่มีความสวยงามและจุดเด่นเฉพาะของแต่ละพันธุ์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ปรากฏอยู่บนผิวหน้าของชั้นหินทรายหมวดหินภูพานจัดอยู่ในยุคครีเทเซียสตอนต้น ประมาณ 120 ล้านปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยหินทรายสีจางถึงสีเหลืองปนน้ำตาลมีเม็ดกรวด และชั้นเฉียงระดับ สลับชั้นบางของหินดินดาน และหินกรวดมน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงใหญ่แนวเขตเริ่มจากระดับความสูงมาตรฐานปานกลางระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร ถึงยอดสูงสุดของภูหลวง 1,571 เมตร เทือกเขาซีกตะวันออกมีลักษณะเป็นภูเขาลูกใหญ่มีที่ราบบนหลังเขาระดับความสูง 1,200-1,500 เมตร เนื้อที่ประมาณ 100 กม.เทือกเขาซีกตะวันตกเป็นภูเขาลูกเล็ก ๆ ตั้งชันสลับซับซ้อนเป็นลูกคลื่นระดับความสูง 600-800 เมตร
        ดิน เป็นดินทราย
        มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
        ภูมิทัศน์ เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบบนภู บนผาเตลิ่น ซึ่งเป็นหน้าผาหินสูง มีสวนหินธรรมชาติที่ประกอบด้วยพืชพรรณไม้ดอกกล้วยไม้และพืชชั้นต่ำ หน้าผาที่สูงชันและทิวทัศน์ที่สวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ ดอกกุหลาบแดง กุหลาบขาว สนทราย สนสองใบ สนสามใบ ทุ่งหญ้าตามพื้นที่ราบ ก่วมแดง หญ้าข้าวก่ำ เทียนน้อย เอื้องแซะภู สิงโตปากนกแก้ว  เอื้องสำเภางาม สิงโตนิพนธ์ สิงโตธานีนิวัติ รองเท้านารีปีกแมลงปอหรือรองเท้านารีสุขะกุล เอื้องตาเหิน เอื้องม่อนไข่ สิงโตรวงข้าว นอกจากนี้ยังมีบรรดากล้วยไม้และกล้วยไม้ดินอีกหลายชนิด
        สัตว์ป่า เลียงผา ช้าง กระทิง เสือโคร่ง เสือปลา กวางป่า หมีควาย อีเก้ง หมูป่า กระจง อีเห็นชนิดต่าง ๆ เม่นใหญ่ เม่นหางพวง หนูหริ่ง ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่า นกกางเขนน้ำ และนกอื่น ๆ ประมาณ 130 ชนิด เป็นต้น

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        สวยงาม ไม่มีการพัฒนาใดๆ นอกจากเส้นทางเดินเท้าตามธรรมชาติ ถนนลาดยาง บริการนักท่องเที่ยว ลานจอดรถ ร้านอาหาร เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ลานกางเต็นท์ บ้านพักนักท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย เจ้าหน้าที่สื่อความหมาย

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานจอดรถ ร้านอาหาร เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ลานกางเต็นท์ บ้านพักนักท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย เจ้าหน้าที่สื่อความหมาย 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -