สถานที่ตั้ง

จังหวัด ภูเก็ต อำเภอ อำเภอเมืองภูเก็ต ตำบล ราไวย์ 83130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต มีลักษณะเป็นแหลมโขดหินลาดลงสู่ทะเล และยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งประดิษฐานที่บริเวณประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ และประภาคารแห่งนี้ยังใช้เป็นเครื่องหมายในการเดินเรือ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญแห่งท้องทะเลอันดามัน 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     เป็นแหลมหิน ของหน่วยหินหาดกะตะแกรนิต พบเห็นแนวรอยแตกได้อย่างชัดเจนตลอดทางเดินลงไปตรงแหลม ลักษณะเนื้อหินเป็นหินแกรนิต สีเทาขาว 
ชมพูขาว ขาว และน้ำตาลเทา ส่วนใหญ่พบเป็นหินเนื้อดอก มีบางส่วนที่แสดงเม็ดแร่ขนาดเท่า ๆ กัน อายุหินแกรนิตชุดนี้ประมาณ 98 ± 7 ล้านป

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแหลมที่ทอดตัวยาวไปสู่ทะเล
  • ดิน ดินปนทราย
  • ภูมิทัศน์ จากริมหน้าผามีแนวต้นตาลลาดลงสู่แหลมที่เป็นโขดหิน สามารถเดินไปจนถึงปลายแหลมได้ มองเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต และสามารถเห็นเกาะแก้วพิสดารอยู่ด้านหน้าแหลม และทางขวาจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหาน บริเวณลานจอดรถมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ หญ้า ตาลตะโหนด
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวิวพระอาทิตย์ตก และเป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        มีการเข้าถึงได้สะดวกจากถนนใหญ่สภาพพื้นที่มีการพัฒนาในส่วนบริการ ถนนลาดยาง ลานจอดรถ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ห้องน้ำทางเดิน บันได ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

โครงการพัฒนา

        โครงการ “คืนต้นตาลให้แหลมพรหมเทพ” (โดยเทศบาลตำบลราไวย์ ปี 2553)

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ถนนลาดยาง ลานจอดรถ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ห้องน้ำทางเดิน บันได ถังขยะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และประภาคารกาญจนาภิเษก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
อื่นๆ