สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอไทรโยค ตำบล ลุ่มสุ่ม 71150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เขาหินปูนที่ขาดออกจากกันเป็นช่อง เกิดจากการตัดเจาะภูเขาหินด้วยมือปราศจากเครื่องมือทันสมัยสำหรับสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

บริเวณช่องเขาขาด เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยเป็นสถานที่ซึ่งทหารญี่ปุ่นบังคับให้เชลยศึกที่เป็นชาวออสเตรเลีย อังกฤษ ดัตช์ และอเมริกา รวมทั้งแรงงานชาวเอเชียมาสร้างทางรถไฟจากประเทศไทยไปพม่า เพราะญี่ปุ่นเห็นว่า การส่งกำลังที่ปลอดภัยกว่าเส้นทางเดินเรือทางทะเล คือ ทางรถไฟ จึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟในระยะทางราว 415 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่บ้านโป่งไปจนถึงตันบูซายัดในพม่า ทว่าการสร้างทางรถไฟในสมัยสงครามโลกครั้งนั้น ทหารญี่ปุ่นสั่งให้เชลยศึกทำงานด้วยความเร่งรีบตลอดทั้งวัน เชลยศึก เสียชีวิตลงเพราะขาดแคลนอาหาร และไม่มีการแพทย์ ระหว่างการก่อสร้างอีกทั้งทหารญี่ปุ่นที่ดูแลการก่อสร้างยังทำทารุณกรรมต่อเชลยศึกด้วย ความน่าสะเทือนใจที่เกิดขึ้นบริเวณช่องเขาขาด จนถูกขนานนามว่า ช่องไฟนรกเนื่องจากในห้วงเวลาเร่งด่วนที่เชลยศึกต้องเร่งสร้างทางรถไฟให้เสร็จตามกำหนดในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2468 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    บริเวณเขาขาดส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูน และหินตะกอน รวมทั้งหินศิลาแลงซึ่งเกิดจากการทับถมของลำธารในยุค Querternary
ลักษณะ         ภูมิประเทศ    เขาขาดเป็นส่วนหนึ่งของแนวทิวเขาตะนาวศรี 
ดิน    ดินประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง ดินลูกรัง ส่วนในที่ราบมีส่วนผสมของดินทราย และดินดานมาก
น้ำ    -
ขยะ    -
ภูมิทัศน์    มีเนินหิน ภูเขา หน้าผา หุบเหว และจะพบกับเส้นทางรถไฟที่เชลยศึกเคยขุดเจาะทำรางรถไฟเพื่อมุ่งหน้าผ่านเส้นทางช่องเขาขาด 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณแล้งบริเวณด้านล่างจะเป็นไม้พุ่มและหญ้า เช่น ไผ่ แคหางค่าง ขลู่ งิ้วป่า งิ้วแดง เสี้ยวดอกขาว ผ่าเสี้ยน กะตังใบ เป็นต้น
สัตว์ป่า    -

ประเภทการใช้ประโยชน์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

การเข้าถึงมีความสะดวกสบายพื้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสูง การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่มีสวยงามคงทน และกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ เส้นทางเดินตามทางรถไฟช่องเขาขาด-สถานีหินตก บันได ถนนลาดยาง ป้ายสื่อความหมาย ลานจอดรถ ห้องน้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -