สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอหัวหิน ตำบล หนองแก 77110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาดเขาเต่า ชายหาดเขาเต่า ชายหาดที่เอาใจคนชอบหาดทรายสีขาว หาดทรายสีขาว น้ำทะเลสีสวยใส ระดับน้ำไม่ลึกจนเกินไป เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ ยิ่งช่วงที่น้ำลงชายหาดจะกว้างใหญ่ 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ความยาวของหาดประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นชายหาดเชิงเขาเต่า เงียบสงบ บริเวณชายหาดแบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านเหนือ เป็นแหล่งท่องเที่ยว และด้านทิศใต้ใกล้เขาเต่าเป็นชุมชนประมง 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนา

บริเวณชายหาดเขาเต่า มีบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า และสามารถพบเรือประมง เรียงรายอยู่ทั่วไป บริเวณคลองซึ่งติดต่อไปถึง โครงการตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีสถานที่พักตากอากาศ ร้านค้า ร้านอาหารขนาดใหญ่ และมีการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -