สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอทองผาภูมิ ตำบล หินดาด 71180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีน้ำพุร้อน 1 จุด 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิิน พบเห็นดินเดิมน้อย มีพื้นดาดแข็งปกคลุมมาก

น้ำ น้ำใสไม่มีสี 

ขยะ - 

ภูมิทัศน์ บริเวณโป่งพุร้อนมีขนาดเล็ก ภูมิทัศน์ส่วนใหญ่เป็นธารน้ำตก  

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ  มีการใช้ไม้ประดับ ตกแต่งบริเวณ

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

ป่าไม้ผสมผลัดใบ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- มุมมองโดยรวมยังไม่สวยงาม ไม่น่าประทับใจ สิ่งก่อสร้างและร้านอาคารขาดความเป็นระเบียบ 

โครงการพัฒนา

มีโรงการจะทำเป็นบ้านพักตอนรับเป็นที่ท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.การสร้างขอบบ่อ  7.สะพานข้ามลำธาร

2.ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 8.ถังขยะ

3.ห้องแช่ตัว  9.ทางเดินเท้า

4.ห้องสุขา แยกชายหญิง 10.ลานจอดรถ

5.อาคารนวดแผนไทย 11.ร้านค้า ร้านอาหาร

6.จุดประขาสัมพันธ์ 12.ห้องสุขา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -