สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอปราณบุรี ตำบล ปากน้ำปราณ 77220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี ทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ลักษณะหาดเป็นหาดตรงยาวตามแนวชายฝั่ง โดยทิศเหนือของหาดมีแม่น้ำปราณบุรีไหลลงสู่ทะเล จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนประมงที่สำคัญ ส่วนใหญ่เป็นเรือประมงประเภทไดหมึก 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว และการประมง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการสร้างบ้านเรือนบนพื้นที่ชายหาดเพิ่มขึ้น

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -