สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบล อ่าวน้อย 77000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดีและทัศนียภาพที่งดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนในชุมชน และแหล่งทรัพยากรประมงของคนในพื้นที่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของวัดคั่นกะได หาดทรายส่วนมากเป็นทรายสีคล้ำ กำลังมีการบูรณะวัดใหม่ ประชาชนนิยมขึ้นไปสักการะ และโดยรอบมีการกั้นรั้วระหว่างหาดทรายกับบริเวณวัดอย่างชัดเจน มีบางส่วนเป็นที่จอดเรือประมง

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เป็นแหล่งท่องเที่ยว

- ทำประมง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -